Category Archives: Rock

Jandāls - Alfrēds Kalniņš / Andrejs Jurjāns - Svīta – Desmit Latviešu Tautas Dziesmas / Svīta – Latvju Dejas (Vinyl, LP)

9 thoughts on “ Jandāls - Alfrēds Kalniņš / Andrejs Jurjāns - Svīta – Desmit Latviešu Tautas Dziesmas / Svīta – Latvju Dejas (Vinyl, LP)

 1. Kajijind
  Prof. Andrejs Vilks Juridiskās fakultātes dekāns. Vai Tu nekad neesi vēlējies kļūt par izmeklētāju, kas atklāj sarežģītus noziegumus, vai arī par uzņēmīgu advokātu? Vai arī par zinošu un prasmīgu juristu? Atceries, ka labi juristi ir vienmēr pieprasīti. Jurista. zināšanām vienmēr un .
  Reply
 2. Kagajinn
  tautas namā, un gan par šo iestādi, gan par tās vadītāju Andai sakāmi vislabākie vārdi. Arī citādi viņa atzīst – dzīve Leimaņos šobrīd ir ērta, ja tikai būtu darbs. Kaimiņu dzīvok-ļi gan nav tik sakopti, taču – labs piemērs iedvesmo, un uzlabojumi vērojami arī tur. Kā nozīmīgāko problēmu Anda atzīmē to.
  Reply
 3. Fenrimi
  sākumskolā un Ogres 1. vidusskolā (mācības notiek latviešu valodā) un Jaun-ogres vidusskolā (mazākumtautību izglītības programmas) vecāki varēs no šī gada 1. februāra līdz martam. Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē būs pieejams no gada 1. februāra plkst. Ogres novada pašvaldības mājas lapā.
  Reply
 4. Zujinn
  Latvijas Valsts vēstures arhīva dienesta informācija Nr/ Rīgā gada augustā. Par sarakstu publicēšanu. Atbilstoši gada jūnija grozījumiem likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumos Latvijas Valsts vēstures arhīvs nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to personu sarakstu, kuras līdz gada
  Reply
 5. Vibar
  Alfrēds Kalniņš / Andrejs Jurjāns: Alfrēds Kalniņš / Andrejs Jurjāns - Svīta – Desmit Latviešu Tautas Dziesmas / Svīta – Latvju Dejas 3 versions: Melodija (2), Melodija (2) USSR: Sell This Version.
  Reply
 6. Zolobar
  Andrejs Judins. žurnāls: domnīca: intervijas: nedēļas jurists / Augusts Viedoklis Ārkārtējā situācija: juristu viedokļi par tiesisko regulējumu un tā .
  Reply
 7. Meztiran
  Andrejs Jansons SIA "Domenikss" valdē tika iecelts gada maijā. Jauns valdes loceklis uzņēmumā nav iecelts, un šobrīd valdē turpina darboties Arta Biruma, un .
  Reply
 8. Dulkree
  Lepojamies, ka tieši Salaspils Kultūras namā izskanēja šīs sezonas skaistākā muzikālā projekta “Tev Tuvumā” pirmais koncerts, kurā uzstājās iemīļoti mākslinieki – Aija Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, grupa “Putnu balle” un koncerta īpašais viesis Jānis Streičs.
  Reply
 9. Mazutaxe
  Andrejs Pumpurs () ir latviešu dzejnieks, kurš no tautas dziesmām, tei-kām un pasakām radījis eposu “Lāčplēsis”. Jau no bērnības pēc nostāstiem zināja vēs-turi, prata vāciski, daudz lasīja un zināšalpp. Izstāde bibliotēkā ―Lāčplēsis‖ Adventa ieksaņas koncerts Ziemassvētku apsveikumu gatavošana.
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *